Нормативні документи

Положення про Відокремлений структурний підрозділ Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про організанізацію освітнього процесу в коледжі

Положення про моніторинг знань студентів

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами освіти

Організація освітнього процесу у 2021-2022 навчальному році

Положення про користування гуртожитками

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (система внутрішнього забезпечення якості)

План заходів реалізації Стратегії розвитку Полтавського фахового коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на 2021 – 2025 роки

Стуктура навчально-методичного комплексу

Положення про циклові комісії

Положення про класного керівника (куратора) академічної групи

Положення про раду з соціально-виховної роботи

Положення про соціально-виховну роботу зі здобувачами освіти

Положення про навчально-практичну лабораторію

Положення про навчальну практику 

Положення про виробничу практику

Положення про екзаменаційну комісію коледжу

Запобігання та протидія булінгу

Положення про корпоративну електронну пошту

Колективний договір

Кодекс академічної доброчесності

Положення про норми часу

Положення-про-комісію-з-академічної-доброчесності

Порядок реалізації права здобувачiв освiти та педагогiчних працiвникiв про академічну мобільність

Порядок визнання результатів навчання,здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Стратегія розвитку кадрового потенціалу

 


Рішення педагогічної ради

Накази та розпорядження

Атестаційна комісія

 

 
Top