Нормативні документи

Положення про Відокремлений структурний підрозділ Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами освіти

Положення про користування гуртожитками

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (система внутрішнього забезпечення якості)

План заходів реалізації Стратегії розвитку Полтавського фахового коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на 2021 – 2025 роки

Стуктура навчально-методичного комплексу

Положення про циклові комісії

Положення про класного керівника (куратора) академічної групи

Положення про раду з соціально-виховної роботи

Положення про соціально-виховну роботу зі здобувачами освіти

Положення про навчально-практичну лабораторію

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Положення про корпоративну електронну пошту

Колективний договір

Кодекс академічної доброчесності

Положення про норми часу

Положення-про-комісію-з-академічної-доброчесності

Порядок реалізації права здобувачiв освiти та педагогiчних працiвникiв про академічну мобільність

Порядок визнання результатів навчання,здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Стратегія розвитку кадрового потенціалу

Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (у новій редакції)

Положення про моніторинг знань студентів у Відокремленому структурному підрозділі «Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (нова редакція)

Положення про атестацію педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»

Положення Про екзаменаційну комісію у Відокремленому структурному підрозділі «Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (нова редакція)

Структура навчально-методичного комплексу (зміни)


Запобігання та протидія булінгу


Рішення педагогічної ради

Накази та розпорядження

Атестаційна комісія


Положення про навчальну практику 

Положення про виробничу практику

Наскрізна програма практики для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністью 081 Право

Положення про практичну підготовку здобувачів освіти Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»

 
 
Top