Моніторинг якості освіти

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ФОКУС ГРУП ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ПОЛТАВСЬКОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

Робота фокус-груп відбувалася відповідно до розпорядження директора коледжу від 15.11.2021 року № 86. Анкетування проводилося відповідно до розкладу серед груп 1-4 курсів в оффлайн режимі. Опитування проводилося для дисциплін двох циклових комісій:

1) Історія України;

2) Історія держави і права;

3) Іноземна мова;

4) Українська мова;

5) Українська мова (за проф. спрямуванням);

6) Фінансове право;

7) Теорія держави і права;

8) Цивільне та сімейне право;

9) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні;

10) Кримінальне право.

Для роботи кожної фокус-групи були залучені по одному викладачу з кожної циклової комісії. У результаті аналізу проведеного анкетування можна зробити висновки, що студенти були вчасно ознайомлені з метою предмета та запланованими результатами навчання з дисциплін. Їм було доступно пояснено систему та критерії оцінювання, чітко сформульовані завдання курсу.

При виставленні результатів підсумкового оцінювання переважна більшість студентів була згодна з отриманими оцінками, а також проводилася робота над допущеними помилками, коли викладач вказував на недоліки і пояснював їх.

При проведенні занять викладачі були пунктуальними, ефективно використовували свій час, усі заплановані пари відбувалися за розкладом. Переважна більшість викладачів використовували інформаційно-комунікаційні технології, приклади з практики, пов’язували теоретичний матеріал із можливістю практичного застосування.

Здобувачі мали змогу отримати індивідуальні консультації з дисципліни у визначений і доведений до відома час.

Викладачі чітко слідкували за випадками академічної доброчесності, не допускали плагіат письмових робіт, використання інших авторів без зазначення авторства, фальсифікації даних. При вивченні навчальних дисциплін студенти здобули навички командної роботи, стресостійкості, відповідальності, пунктуальності і професіоналізму.

Пропозиції від студентів щодо вдосконалення викладання:

1) Кримінальне право – більше часу на вивчення дисципліни;

2) Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні – більше часу для вивчення матеріалу АРК, більше інтерактивної взаємодії між студентами;

3) Цивільне та сімейне право – збільшити навантаження, більше уваги договірній роботі, більше інтерактиву;

4) Українська мова (за професійним спрямуванням) – більше часу для складання деяких документів, надавати шаблони документів;

5) Українська мова – збільшити кількість завдань для розвитку культури мовлення;

6) Теорія держави і права – більше практичних занять, правозастосовної роботи при вирішенні задач;

7) Фінансове право – пропозиції відсутні, все влаштовує;

8) Іноземна мова – оновити технічне обладнання;

9) Історія держави і права – розподілити рівномірно на І семестр практичні заняття;

10) Історія України – бажання вивчати з І семестру, запропоновано збільшити кількість занять для повторення матеріалу перед ЗНО.

 


 

Опитування випускників 2022 року

 

 
Top