Викладачі циклової комісії загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін

 

Єдиний шлях, який веде до знання,  —  це діяльність

Бернард Шоу

Основне завдання, над яким працює комісія, – це формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.

Основні напрямки роботи комісії:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього потенціалу;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 

Дисципліни загальноосвітнього циклу:

 • Українська мова;
 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Українська література;
 • Зарубіжна література;
 • Іноземна мова;
 • Інформатика;
 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Історія держави і права;
 • Математика;
 • Природничі науки;
 • Захист України;
 • Фізична культура;
 • Діловодство;
 • Економічна теорія;
 • Логіка;
 • Громадянська освіта;
 • Ораторське мистецтво.

Викладання дисциплін загальноосвітнього циклу забезпечують кваліфіковані викладачі, які мають високі професійні, методичні і наукові досягнення. 

 

До складу комісії входять:

 

 

 

PLK 

Тараненко Олена Віталіївна Голова циклової комісії загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін

Викладач вищої кваліфікаційної категорії

Контактна інформація: o.v.taranenko@nlu.edu.ua

Освіта:

 • 2001 р. – закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,  здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.
 • 2003 р. – закінчила Полтавську державну аграрну академію,  присвоєно кваліфікацію економіста-бухгалтера.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає:  «Українська мова» та «Українська література»; екзаменатор від Українського центру якості освіти ХРЦЯО – перевірка робіт ЗНО відкритої форми.

Автор наукових праць та методичних посібників: «Як навчити читати грамотно?» від Управління освіти Полтавської міської ради та на сайті «На урок». Впровадження елементів медіаграмотності в навчальний процес від Всеукраїнського проєкту «Вивчай та розрізняй».

Нагороди, відзнаки:

Подяка МОН України Полтавське відділення МАН, Подяка методичного кабінету Полтавської міської ради, Подяки за участь та подяки як члену журі у Всеукраїнському конкурсі «Змагаймось за нове життя», Грамоти за участь у мовознавчому конкурсі імені Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

 

 IMG_7350

Лисенко Алла Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, викладач вищої кваліфікаційної категорії 

Контактна інформація: an.v.Lysenko@nlu.edu.ua

Освіта:

 • 1991 р. – закінчила Полтавський державний педагогічний інститут
 • імені В. Г. Короленка.
 • 2003 р. – захистила кандидатську дисертацію в Інституті педагогіки АПН України зі спеціальності 13.00.02 –  теорія і методика навчання (українська література).
 • 2006 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри методики змісту освіти.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Українська мова», «Діловодство», Українська мова (за професійним спрямуванням)». 

Опубліковано більше 100 наукових праць у міжнародних, фахових журналах і збірниках, у тому числі Scopus, Copernicus, співавтор 9-ти навчальних посібників.

Коло наукових інтересів: проблеми теорії та методики навчання української мови та літератури, інноваційного розвитку системи освіти, літературного краєзнавства.

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради, грамота Департаменту освіти і науки України, грамота МОН України,  лауреат  обласних премій  –  імені І.П. Котляревського, імені А.С. Макаренка.

 

IMG_7327 

Пащенко Олександр Володимирович

Кандидат економічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Контактна інформація: o.v.pashchenko@nlu.edu.ua

Освіта: 

 • 2005 р. – закінчив  Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики”;
 • 2007 р. – закінчив Полтавський університет споживчої кооперації України  за спеціальністю “Фінанси”;
 • 2008 р. – закінчив аспірантуру Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;
 • 2010 р. – захист кандидатської дисертації. 

 Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Економічна теорія», «Інформатика», «Технології». 

 Автор  низки наукових і науково-методичних публікацій, серед яких монографії “Економічні основи модернізації вищої освіти в умовах становлення економіки знань” (Полтава, 2011), “Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань” (Полтава, 2014), навчальний посібник “Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань” (Полтава, 2013)

Коло наукових інтересів: модернізація вищої освіти у трансформаційній економіці; використанням програмного забезпечення у навчальній діяльності.

Нагороди, відзнаки: Подяка від Полтавської обласної ради

 

рудь

Рудь Ольга Валеріївна

Викладач загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін,  спеціаліст вищої категорії; керівник підготовки громадян України до вступу у заклади вищої освіти

Контактна інформація: о.v.rud@nlu.edu.ua

Освіта:

1998 – 2003 природничий факультет Полтавського державного педагогічного   університету ім. В.Г. Короленка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія».

Навчальна робота:  дисципліни, які викладає: інтегрований курс “Природничі науки”.

 Автор наукових праць та методичних посібників.

Коло наукових інтересів: виховання відповідального і бережного ставлення до власного здоров’я; інноваційні технології при викладанні дисциплін природничого циклу; здоров’язберігаючі технології.

Нагороди, відзнаки:

Почесна грамота Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 

сипко

Сипко Людмила Миколаївна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Контактна інформація: l.m.sypko@nlu.edu.ua

Освіта:

 • 2000 – 2005   філологічний факультет Полтавського державного педагогічного   університету ім. В. Г. Короленка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)»
 • 2005-2007 факультет перепідготовки кадрів МІПК Полтавського університету споживчої кооперації України, друга вища освіта за спеціальністю «Фінанси».

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

 Автор наукових праць та методичних посібників.

Коло наукових інтересів: інноваційні технології навчання іноземних мов, шляхи підвищення рівня англомовної професійної підготовки, розвиток критичного мислення майбутніх фахівців з права.

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради, грамота Департаменту освіти і науки України.

 

IMG_7354

Комаренко Євгеній Анатолійович

Викладач загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін,  спеціаліст ІІ категорії.
 
Контактна інформація: ye.a.komarenko@nlu.edu.ua.
 
Освіта:
 • 2014 р. – закінчив Полтавський педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
 • 2014 р. – закінчив Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
 • 2018 р. – Полтавський інститут економіки і права Університет Україна.
Навчальна робота: дисципліни, які викладає: « Всесвітня історія», « Захист України».
 
Автор наукових публікацій, учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій
 
Коло наукових інтересів: розвиток критичного мислення на заняттях всесвітньої історії

 

IMG_7312
 

Окара Олександра Андріївна

Викладачка II кваліфікаційної категорії

Контактна інформація: o.a.okara@nlu.edu.ua

Освіта:

 • 2011-2017 рр. – факультет філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, спеціальність «Мова та література», професійна кваліфікація «Філолог. Викладач англійської, німецької мов та зарубіжної літератури».

Навчальна робота: Дисципліни, які викладає: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Автор наукових публікацій, учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій

Коло наукових інтересів: розвиток комунікативних навичок шляхом впровадження інтерактивних технологій, впровадження методів комунікативного вивчення іноземної мови.

 

IMG_7316  

Черненко Сергій Іванович

Викладач ІІ кваліфікаційної категорії

Контактна інформація: s.i.chernenko@nlu.edu.ua

Освіта:

 • 2013-2016 рр. – закінчив Красноградський педагогічний коледж КЗ «ХГПА» ХОР.
 • 2016-2018 рр. – закінчив Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради,  ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Фізична культура і спорт», освітня програма «Фізична культура і спорт», професійна кваліфікація «Викладач фізичного виховання».

Навчальна робота: Дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання».

 

IMG_7294

Харченко Аліна Володимирівна

Викладач математики та інформатики

Контактна інформація: a.v.kharchenko@nlu.edu.ua

Освіта:

 • 2002 р. – закінчила Харківський патентно-комп’ютерний коледж (програмування).
 • 2007 р. – закінчила Полтавську державну аграрну академію (магістр з економіки та менеджменту).

Навчальна робота: Дисципліни, які викладає: «Математика (алгебра і початки аналізу)», «Інформатика». 

Автор низки наукових праць у фахових журналах і збірниках.

Коло наукових інтересів: Використання інформаційних технологій у професійній діяльності викладача, методичне забезпечення викладання курсу інформатики та математики, методологічні та методичні проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

 

 

IMG_7351

Чижевська Анна Олександрівна

Викладач, здобувач наукового ступеня доктор філософії, кафедра світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Контактна інформація: a.o.chyzhevska@nlu.edu.ua

Освіта: 

 • 2015 р.-закінчила навчання в University College Copenhagen (Københavns Professionshøjskole), м.Копенгаген, Данія.
 • 2017 р.- закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка.
 • 2021 р.-міжнародні науково-практичні вебінари «Perpectives of Comparative and World Literature and Cultural Studies» Saitama State University, м.Токіо, Японія.
 • 2021р.-закінчила аспірантуру Полтавського національного педагогічного факультету імені В.Г.Короленка.

Навчальна робота: Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Зарубіжна література».

 Автор більше 20 наукових праць у міжнародних, фахових журналах і збірниках, у тому числі Copernicus.

Коло наукових інтересів: комунікативна лінгвістика, аналітика літературного твору, предметно-мовне інтегроване навчання CLIL(Content and Language Integrated Learning), сучасна література англомовних країн, наратологія.

 

 

   
untitled-443

З метою популяризації загальноосвітніх дисциплін та обміну педагогічним досвідом викладачами періодично проводяться тижні циклової комісії, що поєднують різноманітні форми роботи: тренінги, форуми, дебати, дискусії,  бесіди, відкриті лекції, круглі столи, майстер-класи, тематичні виставки тощо.

Викладачі циклової комісії займаються дослідницькою діяльністю, беруть участь у науково-практичних конференціях, є авторами наукових праць, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, в результаті якої було підготовлено та опубліковано більш ніж 100 робіт у всеукраїнських та міжнародних збірниках.

Завдяки наполегливій праці та високому професіоналізму викладачів циклової комісії студенти коледжу щороку стають лауреатами і переможцями обласних та всеукраїнських проектів, конкурсів та олімпіад.

Колектив циклової комісії систематично працює над підвищенням своєї кваліфікації: викладачі здобувають освіту за суміжними напрямами, є слухачами сертифікаційних програм і курсів, учасниками методичних об’єднань.

 

 

Значну увагу викладачі циклової комісії приділяють виховній роботі, є кураторами студентських груп, регулярно організовують екскурсії для студентів коледжу, зустрічі  з митцями, перегляди кінофільмів, дбають про всебічний розвиток майбутніх правників тощо.

 

 

 
Top