Публічна інформація

Експертні висновки акредитаційної комісії

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензія на освітню діяльність

Стратегія розвитку коледжу

Звіти про роботу

Освітньо-професійна програмаПраво (денна форма навчання, 2021 р.н.)

Освітньо-професійна програма Право (заочна форма навчання, 2021 р.н.)

Освітньо-професійна програма Право 2022

Фінансові документи

Висновок за результатами інженерно-технічного обстеження стану доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Ліцензований обсяг

Мова освітнього процесу

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Інформація про благодійну допомогу закладу освіти

Освітньо-професійна програма Право (2023 рік набору)

Перелік акредитованих освітньо-професійних програм у ВСП «Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»

Перелік додаткових освітніх послуг

сканирование0063 сканирование0064
 
Top