Адміністрація

Полтавський юридичний коледж

Direktor-poltavskogo-yuridichnogo-koledzhuПолтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого створений 6 грудня 2013 р. наказом міністра освіти та науки України № 1714 з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для забезпечення потреб Полтавської і суміжних областей.

Коледж здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Право», освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за денною та заочною формами навчання. Ліцензійний обсяг прийому на 2016/2017 навчальний рік становить 100 осіб за денною і 50 осіб за заочною формою навчання. Прийом здійснюється: на денну форму навчання на основі базової середньої освіти з терміном навчання 4 роки й на основі повної середньої освіти з терміном навчання 3 роки; на заочну форму навчання – на основі повної середньої освіти з терміном навчання 3 роки.

Коледж розташований у сучасних навчальних корпусах, забезпечених належно обладнаними лекційними залами, аудиторіями, комп’ютерними класами, бібліотекою з читальними залами, спортивними і тренажерними залами, плавальним басейном, відкритими спортивними майданчиками для гри в футбол і волейбол, біговими доріжками тощо. Харчування студентів здійснюється у власній кафе-їдальні.

Студенти забезпечуються сучасним гуртожитком готельного типу.

У коледжі активно розвивається гурткова робота як наукового спрямування, так і творчого. Студенти постійно беруть участь у роботі наукових конференцій, круглих столів, літературних кафе. Їх роботи друкують у наукових та періодичних виданнях.

З метою розвитку творчих здібностей у коледжі функціонують хореографічні колективи «Calliente fuego», «Lady dance», які працюють у сучасних напрямках – контемпорарі, реггетон, та у народному стилі – хореографічний колектив «Слов’янське коло». Театральна студія коледжу «Нове століття»  дає можливість відпрацьовувати як ораторське мистецтво, так і акторську майстерність. Окрім того, проходять заняття вокального колективу «Едельванс».

Спорт є невід’ємною складовою навчання у Полтавському юридичному коледжі. Студенти беруть участь у різноманітних спортивних змаганнях. Створено команди з футболу, баскетболу, тенісу.

У коледжі активно працює студентське самоврядування. Участь у роботі студради навчального закладу дає можливість розвинути лідерські якості та спонукає до відповідального прийняття рішень. Інформаційно-редакційний сектор студентської ради коледжу забезпечує видавництво газети «PLCN» (Poltava Law College News), що наповнена матеріалами як про роботу органів студентського самоврядування, так і життя студентського колективу загалом.

Входження Полтавського юридичного коледжу до єдиного навчального комплексу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого надає реальну можливість реалізації ступеневої освіти від освітньо-кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст через ступінь бакалавра до ступеня магістра. Випускники Полтавського юридичного коледжу матимуть можливість продовжити навчання на ІІІ курсі в Полтавському юридичному інституті, а також інших інститутах і факультетах Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 

Телефон: (0532) 56-01-42

e-mail: poltava_college@nulau.edu.ua

Директор – Старостіна Любов Леонідівна

 
Top