Адміністрація

Полтавський юридичний коледж

Direktor-poltavskogo-yuridichnogo-koledzhuПолтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого створений 6 грудня 2013 р. наказом міністра освіти та науки України № 1714 з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для забезпечення потреб Полтавської і суміжних областей.

Коледж здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Право», освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за денною та заочною формами навчання. Ліцензійний обсяг прийому на 2016/2017 навчальний рік становить 100 осіб за денною і 50 осіб за заочною формою навчання. Прийом здійснюється: на денну форму навчання на основі базової середньої освіти з терміном навчання 4 роки й на основі повної середньої освіти з терміном навчання 3 роки; на заочну форму навчання – на основі повної середньої освіти з терміном навчання 3 роки.

Коледж розташований у сучасних навчальних корпусах, забезпечених належно обладнаними лекційними залами, аудиторіями, комп’ютерними класами, бібліотекою з читальними залами, спортивними і тренажерними залами, плавальним басейном, відкритими спортивними майданчиками для гри в футбол і волейбол, біговими доріжками тощо. Харчування студентів здійснюється у власній кафе-їдальні.

Студенти забезпечуються сучасним гуртожитком готельного типу.

У коледжі активно розвивається гурткова робота як наукового спрямування, так і творчого. Студенти постійно беруть участь у роботі наукових конференцій, круглих столів, літературних кафе. Їх роботи друкують у наукових та періодичних виданнях.

З метою розвитку творчих здібностей у коледжі функціонують хореографічні колективи «Calliente fuego», «Lady dance», які працюють у сучасних напрямках – контемпорарі, реггетон, та у народному стилі – хореографічний колектив «Слов’янське коло». Театральна студія коледжу «Нове століття»  дає можливість відпрацьовувати як ораторське мистецтво, так і акторську майстерність. Окрім того, проходять заняття вокального колективу «Едельванс».

Спорт є невід’ємною складовою навчання у Полтавському юридичному коледжі. Студенти беруть участь у різноманітних спортивних змаганнях. Створено команди з футболу, баскетболу, тенісу.

У коледжі активно працює студентське самоврядування. Участь у роботі студради навчального закладу дає можливість розвинути лідерські якості та спонукає до відповідального прийняття рішень. Інформаційний сектор студентської ради коледжу забезпечує видавництво газети «PLCN» (Poltava Law College News), що наповнена матеріалами як про роботу органів студентського самоврядування, так і життя студентського колективу загалом.

Входження Полтавського юридичного коледжу до єдиного навчального комплексу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого надає реальну можливість реалізації ступеневої освіти від освітньо-кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст через ступінь бакалавра до ступеня магістра. Випускники Полтавського юридичного коледжу матимуть можливість продовжити навчання на ІІІ курсі в Полтавському юридичному інституті, а також інших інститутах і факультетах Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 

Телефон: (0532) 56-01-42

e-mail: poltava_college@nulau.edu.ua

Т.в.о. директора – Старостіна Любов Леонідівна

 
Top