Історія

Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого створений 6 грудня 2013 р. наказом Міністра освіти і науки України № 1714 з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для забезпечення потреб Полтавської і суміжних областей.

Коледж здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 081 «Право»     освітньо – професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за денною і заочною формами навчання. Прийом здійснюється на денну форму навчання на основі базової середньої освіти і на основі повної загальної середньої освіти; на заочну форму навчання – на основі повної загальної середньої освіти.

Коледж розташований у сучасних навчальних корпусах, забезпечених належно обладнаними лекційними залами, аудиторіями, комп’ютерними класами, бібліотекою з читальними залами, спортивними і тренажерними залами, плавальним басейном, відкритими спортивними майданчиками для гри у футбол і волейбол, біговими доріжками тощо. Харчування студентів здійснюється у власній кафе-їдальні.

Входження Полтавського юридичного коледжу до єдиного навчального комплексу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого надає реальну можливість реалізації ступеневої освіти від освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» через освітній  ступінь «бакалавр» до ступеня «магістр».

Випускники Полтавського юридичного коледжу мають можливість продовжити навчання на 3 курсі в Полтавському юридичному інституті, а також інших інститутах і факультетах Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Переваги при виборі нашого навчального закладу:

 • новітні підходи у викладанні, енергійні викладачі та креативні студенти;

 • відмінна матеріально-технічна база, що забезпечує здійснення навчального процесу на високому рівні;

 • індивідуальний підхід у навчанні (можливість індивідуальної роботи з викладачем на додаткових консультація);

 • наявність місць державного замовлення(як для випускників 9-х, так і для 11-х класів на денній і на заочній формах навчання);

 • найкраща база практичної підготовки;

 • можливість продовження навчання в Полтавському юридичному інституті або на факультетах Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

 • сучасна бібліотека з місцями роботи в мережі INTERNET;

1 2 3

 

 

 

 

 

 • безкоштовне відвідування басейну, тренажерної зали, танцювальних та спортивних секцій;
 • наявність гуртожитку;
 • наша їдальня це не лише найрізноманітніше здорове харчування але й мастер-класи для студентів у «Кулінарній школі»

4 5 6

 

 

 

 

Відповідно до Державного класифікатора професій випускники даної спеціальності можуть працювати:

 • Спеціалістами державної служби
 • Помічниками слідчого, нотаріуса, адвоката
 • Спеціалістами відділу реєстрації актів цивільного стану
 • Декларантами
 • Секретарями суду
 • Юрисконсультами
 • Секретарями судової колегії
 • Судовими розпорядниками
 • Інспекторами з кадрів, інспекторами з призначення, виплати пенсій та соціальної допомоги
 • Працівниками виконавчої служби
 • Інспекторами митниці, поліції, прикордонної служби, державними податковими інспекторами
 • Фахівцями з питань зайнятості, паспортистами та ін.

УВАГА! НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОВОДИТЬ ПІДГОТОВКУ ГРОМАДЯН ДО ВСТУПУ У КОЛЕДЖ ТА ВИЩІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 
Top