Циклова комісія загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін

 

Єдиний шлях, який веде до знання,  —  це діяльність

Бернард Шоу

Основне завдання, над яким працює комісія, – це формування висококваліфікованого молодшого бакалавра з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.

Основні напрямки роботи комісії:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього потенціалу;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 

Найефективніший шлях втілення педагогічної ідеї в практику – організація роботи над науково-методичною проблемою. Тому викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін працюють над проблемою «Модернізація навчально-виховного процесу, науково-методичного забезпечення лекційних, практичних, семінарських, індивідуальних занять та самостійної роботи студентів».

Дисципліни загальноосвітнього циклу:

 • Українська мова;
 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Українська література;
 • Зарубіжна література;
 • Іноземна мова;
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • Інформатика;
 • Основи інформатики;
 • Комп’ютерні технології в юридичній діяльності;
 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Історія держави і права;
 • Математика;
 • Експериментальний курс «Природничі науки»;
 • Захист України;
 • Фізична культура;
 • Діловодство;
 • Філософія;
 • Соціологія;
 • Політологія;
 • Економічна теорія;
 • Логіка;
 • Громадянська освіта.

Викладання дисциплін загальноосвітнього циклу забезпечують кваліфіковані викладачі, які мають високі професійні, методичні і наукові досягнення. 

IMG-629bd83f6315735efc3e2c3804760f0b-V 

 

 

До складу комісії входять:

 • Крайсвітня Юлія Володимирівна, викладач історії держави і права України, історії держави і права зарубіжних країн, історії України, всесвітньої історії, кандидат історичних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 • Пащенко Олександр Володимирович, викладач економічних та ІТ дисциплін, кандидат економічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;
 • Логвиненко Валентина Іванівна, викладач суспільствознавчих дисциплін,  кандидат філософських наук;
 • Тараненко Олена Віталіївна – викладач української мови і літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 • Лисенко Алла Василівна – к.пед.н., викладач із діловодства, української мови (за професійним спрямуванням);
 • Комаренко Євгеній Анатолійович – викладач з Всесвітньої історії, Захист України, Конституційне право зарубіжних країн,  спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії;
 • Сипко Людмила Миколаївна, викладач іноземної мови, викладач вищої кваліфікаційної категорії;
 • Рудь Ольга Валеріївна, викладач природничих наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 • Окара Олександра Андріївна, викладач іноземної мови, спеціаліст;
 • Черненко Сергій Іванович – викладач фізичного виховання, спеціаліст.

 

IMG-2d8db34b8edc7843fe89699569bba130-V

 

Очолює циклову комісію загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін кандидат історичних наук, спеціаліст вищої категорії Крайсвітня Юлія Володимирівна.

З метою популяризації загальноосвітніх дисциплін та обміну педагогічним досвідом викладачами періодично проводяться тижні циклової комісії, що поєднують різноманітні форми роботи: тренінги, форуми, дебати, дискусії,  бесіди, відкриті лекції, круглі столи, майстер-класи, тематичні виставки тощо.

Викладачі циклової комісії займаються дослідницькою діяльністю, беруть участь у науково-практичних конференціях, є авторами наукових праць, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, в результаті якої було підготовлено та опубліковано більш ніж 100 робіт у всеукраїнських та міжнародних збірниках. Завдяки наполегливій праці та високому професіоналізму викладачів циклової комісії студенти коледжу щороку стають лауреатами і переможцями обласних та всеукраїнських проектів, конкурсів та олімпіад.

Колектив циклової комісії систематично працює над підвищенням своєї кваліфікації: викладачі здобувають освіту за суміжними напрямами, є слухачами сертифікаційних програм і курсів, учасниками методичних об’єднань.

Значну увагу викладачі циклової комісії приділяють виховній роботі, є кураторами студентських груп, регулярно організовують екскурсії для студентів Полтавського юридичного коледжу, зустрічі  з митцями, перегляди кінофільмів, дбають про всебічний розвиток майбутніх правників тощо.

 

 

 

DSC_0128++ Рідна мова – це перше наше слово, ніжна мамина колискова пісня. За допомогою мови люди пізнають навколишній світ. Ми спілкуємося, виражаємо свої думки, мріємо, вивчаємо минуле, творимо для майбутнього. Мова ідентифікує нас як народ у великому світі. Українська мова є надзвичайною таємницею. У ній усі тони й відтінки, усі переходи звуків від твердих до найніжніших. Українська – мелодійна та вишукана. Немає такої людини, яка знала б рідну мову бездоганно. Недарма говорять, що чужу мову можна опанувати за порівняно короткий проміжок часу, а рідну треба вивчати все життя. Тому словники, довідники повинні стати помічниками кожної освіченої людини. А найближчих друзів-порадників у нашому коледжі ви вже маєте – Олена Тараненко та Алла Лисенко! 
IMG_7988

 

 

изображение_viber_2020-01-22_19-35-38 Чому так важливо вивчати англійську мову? Знання цієї мови може стати у нагоді в житті. І це дійсно так, адже завдяки володінню іноземною мовою ви зможете сприймати більше інформації, ніж інші. Ви зможете спілкуватись з цікавими людьми, носіями мови та просто дивувати всіх інших знанням англійської. А якщо ви мрієте про кар’єрний ріст, то знання інтернаціональної мови буде дуже доречним, адже нею говорять більше, ніж у 100 країнах світу. Тож подорожуй, читай, слухай, спілкуйся, насолоджуйся, вивчаючи англійську мову разом з Людмилою Сипко та Олександрою  Окарою!

 

27752583_2077525229134225_3184724653537422540_n Що такого важливого в історії? Зрештою, це вже сталося і нічого не можна змінити. Насправді, важливою частиною успішного майбутнього є розуміння успіхів і невдач минулого. Історія є частиною кожного з нас. Хто ми, хто був нашими предками, яка культура передувала сучасній? Історія – це не лише розповіді про мертвих людей. Це ДНК сучасного світу. Чому так багато конфліктів на Близькому Сході? Чому Великобританія донині монархічна держава? Чому одні країни мають дружні відносини, а стосунки інших доволі напружені? До чого призводять популістичні обіцянки і «дешевий сир»? Що буває з тими націями, які не хочуть боронити свою землю і здаються «на милість» окупанта? Всі відповіді є у минулому людства. 
Навіщо вивчати історію? Це захопливо, цікаво, і необхідно для того, щоб почати бачити й розуміти переплетіння й тонкощі минулого, які привели нас туди, де ми є зараз і можемо опинитись завтра. Щоправда, це наука не для слабаків і ледарів, вона – для сильних духом, для тих, чия «життєва планка» достатньо висока, кого не задовольняє роль сірої, керованої маси. Шукає таких, веде за собою Юлія Крайсвітня!

  

27658099_2077600659126682_3368936101814224442_n Чому необхідно вивчати природничі науки? Хоча б тому, що це науки про життя, які покликані переконати людей у необхідності дбайливого ставлення до природи. Багато хто називає їх наукою майбутнього, і вони абсолютно праві. Вони потрібні і будівельникові, лікарю, слідчому й домогосподарці.
Що спонукає людей вивчати їх? Напевно, таємнича сила, укладена в речовинах, матерії, енергії. Вона може бути і цілющою, і страшною по своїй руйнівній дії. Вона може подарувати тепло і світло, але може занурити в морок і холод. Хіба не цікаво спробувати поєднати кілька речовин? Створити новий рецепт будівельної суміші, напою, страви чи незабутнього аромату? Станемо разом мисливцями за незвичайними властивостями речовин та їх сумішей й таємницями навколишнього світу з Ольгою  Рудь!

 

Пащенко Сьогоднішній світ перейшов на новий етап життя, де головну роль виконує інформація, а також економіка, що будується на ній. Сучасний розвиток інформаційного суспільства безпосередньо пов’язаний з необхідністю збору, обробки і передачі величезних об’ємів інформації, перетворенням інформації у товар. Це стало причиною глобального переходу від індустріального суспільства до інформаційного. Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поруч з традиційними матеріальними видами ресурсів, як нафта, метал, корисні копалини тощо, тому, процес переробки інформації, подібно до процесів переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію. Інформаційна технологія передбачає вміння грамотно працювати з інформацією і обчислювальною технікою. Інформаційні технологій дуже швидко перетворилися на життєво важливий стимул розвитку не тільки світової економіки, а й інших сфер людської діяльності. Розібратися в сфері інформаційних технологій допоможе Олександр Пащенко!

 

 

0302 Суспільне призначення гуманітарної освіти полягає в тому, що вона виступає інтелектуально-інформативною основою громадянської консолідації, інструментом підтримки суспільної злагоди та стабільності держави. Освіта, суспільні науки, опосередковано впливають на усі складові безпеки. Саме суспільствознавчі курси формують єдину систему світоглядних знань та цілісне уявлення про загальнолюдські та національні духовно-культурні цінності, розвивають самостійність та критичність мислення, дають розуміння національних інтересів та пріоритетів. Допомагає їх опанувати Валентина Логвиненко!

 

21-1
Викладач Всесвітньої історії та Захисту України Євгеній Комаренко

  

 • Регулярні заняття фізкультурою підвищують настрій і загальну фізичну активність людини, покращують опір до психологічних стресів, нормалізують окисно-відновні процеси, а також активізують процеси кровообігу.
• Зв’язок розумового виховання з фізичною культурою і спортом — багатосторонній. Заняття фізичною культурою і спортом допомагають розвитку пам’яті, особливо рухової та зорової, вдосконаленню уваги, її точності та якості. 
• Регулярні фізичними вправи покращують процес компенсаторно-пристосувальних реакцій організму під час старіння, є запобіжним засобом його перебігу, сповільнюють зношення дихальної системи і цим самим продовжують життя і творчу активність людини.
• Під час занять фізичними вправами та спортом розвиваються і такі якості: сила волі, сміливість, самовладання, рішучість, упевненість у своїх силах, витримка, дисципліна, підпорядкування своїх вчинків меті команди і колективу. 

Для чого необхідно вивчати математику й інші точні науки гуманітаріям?
• Вони допомагають зрозуміти світ навколо нас, так як закони всесвіту підпорядковані тому ж порядку, що панує в математиці!
• Математика, фізика розвивають важливі розумові якості: аналітичні, дедуктивні (здатність до узагальнення), критичні, прогностичні (вміння прогнозувати, мислити на кілька кроків вперед).
• Математика тренує логічні здібності, які формують каркас усього вашого мислення! Людину, яка не знає математики легко ввести в оману, так як вона не здатна виявити явне порушення логіки в твердженнях різних махінаторів і шарлатанів. Знання математики не дозволяє вас обдурити!
• Багато блискучих юристів крім юридичної освіти отримали ще й фізико-математичну. Це допомогло їм, як хорошим шахістам, вибудовувати складні комбінації варіантів захисту в суді, або винайти ефективні способи взаємодії із законодавчою базою і придумати різні нетривіальні рішення.
• Математика стане в нагоді й у бізнесі: розрахунки, побудова стратегії, передбачення дій конкурентів – усе це забезпечать знання з точних наук.
Колись відомий архітектор-новатор, художник Ле Корбюз’є сказав: «Математика — це велична споруда, створена уявою людини, для пізнання Всесвіту». 

 

 

 

 

 

 
Top