Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Єдиний шлях, який веде до знання — це діяльність

Бернард Шоу

Основне завдання, над яким працює комісія, – це формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.

Основні напрямки роботи комісії:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього потенціалу;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 

Найефективніший шлях втілення педагогічної ідеї в практику – організація роботи над науково-методичною проблемою. Тому викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін працюють над проблемою «Модернізація навчально-виховного процесу, науково-методичного забезпечення лекційних, практичних, семінарських, індивідуальних занять та самостійної роботи студентів».

Дисципліни загальноосвітнього циклу:

 • українська мова;
 • українська мова (за професійним спрямуванням);
 • українська література;
 • світова література;
 • іноземна мова;
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • історія України;
 • всесвітня історія;
 • географія;
 • математика;
 • фізика;
 • астрономія;
 • хімія;
 • біологія;
 • основи екології;
 • «Захист Вітчизни»;
 • «Медико-санітарна допомога»;
 • фізична культура.

Викладання дисциплін загальноосвітнього циклу забезпечують 10 викладачів. Серед них 2 кандидати наук, 4 спеціалісти вищої категорії.

Tsiklova-komIsIya-zagalnoosvyitnIh-distsiplIn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До складу комісії входять:

Бойко Ірина Володимирівна, викладач географії, спеціаліст вищої категорії;

Волошко Сергій Володимирович, викладач дисципліни «Захист Вітчизни», кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник;

Горецький Ігор Олегович, викладач хімії, біології, основ екології, спеціаліст ІІ категорії;

Громов Сергій Вікторович, викладач дисципліни «Медико-санітарна допомога», спеціаліст вищої категорії;

Корнет Світлана Олександрівна, викладач української мови, світової літератури, української літератури, української мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст вищої категорії;

Кочерга Крістіна Сергіївна, викладач іноземної мови та іноземної мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст;

Лебеденко Світлана Олексіївна, викладач української мови та української мови (за професійним спрямуванням), кандидат філологічних наук, доцент;

Мирна Руслана Володимирівна, викладач історії держави і права України, історії держави і права зарубіжних країн, історії України, всесвітньої історії, спеціаліст;

Олійник Тетяна Михайлівна, викладач математики, фізики і астрономії, спеціаліст вищої категорії;

Прокопчук Юрій Петрович, викладач фізичної культури, спеціаліст.

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

 • мовно-літературний гурток «Берегиня» (керівник Корнет С.О.);
 • історичний клуб (керівник Мирна Р.В.);
 • природничий гурток «Еколог» (керівник Горецький І.О.);
 • гурток «Фізика в нашому житті» (керівник Олійник Т.М.);
 • English club (керівник Кочерга К.С.).

Гуртківці виконують пошуково-дослідницькі роботи, беруть участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях.

Очолює циклову комісію загальноосвітніх дисциплін викладач вищої кваліфікаційної категорії Корнет Світлана Олександрівна.

 

 

 

 
Top