Викладачі циклової комісії загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін

 

Єдиний шлях, який веде до знання,  —  це діяльність

Бернард Шоу

Основне завдання, над яким працює комісія, – це формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.

Основні напрямки роботи комісії:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього потенціалу;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 

Дисципліни загальноосвітнього циклу:

 • Українська мова;
 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Українська література;
 • Зарубіжна література;
 • Іноземна мова;
 • Інформатика;
 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Історія держави і права;
 • Математика;
 • Природничі науки;
 • Захист України;
 • Фізична культура;
 • Діловодство;
 • Економічна теорія;
 • Логіка;
 • Громадянська освіта;
 • Ораторське мистецтво.

Викладання дисциплін загальноосвітнього циклу забезпечують кваліфіковані викладачі, які мають високі професійні, методичні і наукові досягнення. 

 

До складу комісії входять:

IMG_7354

Комаренко Євгеній Анатолійович

Викладач загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін,  спеціаліст ІІ категорії.
 
Контактна інформація: ye.a.komarenko@nlu.edu.ua.
 
Освіта:
 • 2014 р. – закінчив Полтавський педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
 • 2014 р. – закінчив Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
 • 2018 р. – Полтавський інститут економіки і права Університет Україна.
Навчальна робота: дисципліни, які викладає: « Всесвітня історія», « Захист України».
 
Автор наукових публікацій, учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій
 
Коло наукових інтересів: розвиток критичного мислення на заняттях всесвітньої історії

 

IMG_7294

Харченко Аліна Володимирівна

Викладач математики та інформатики

Контактна інформація: a.v.kharchenko@nlu.edu.ua

Освіта:

 • 2002 р. – закінчила Харківський патентно-комп’ютерний коледж (програмування).
 • 2007 р. – закінчила Полтавську державну аграрну академію (магістр з економіки та менеджменту).

Навчальна робота: Дисципліни, які викладає: «Математика (алгебра і початки аналізу)», «Інформатика». 

Автор низки наукових праць у фахових журналах і збірниках.

Коло наукових інтересів: Використання інформаційних технологій у професійній діяльності викладача, методичне забезпечення викладання курсу інформатики та математики, методологічні та методичні проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

 

 

IMG_7351

Чижевська Анна Олександрівна

Викладач, здобувач наукового ступеня доктор філософії, кафедра світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Контактна інформація: a.o.chyzhevska@nlu.edu.ua

Освіта: 

 • 2015 р.-закінчила навчання в University College Copenhagen (Københavns Professionshøjskole), м.Копенгаген, Данія.
 • 2017 р.- закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка.
 • 2021 р.-міжнародні науково-практичні вебінари «Perpectives of Comparative and World Literature and Cultural Studies» Saitama State University, м.Токіо, Японія.
 • 2021р.-закінчила аспірантуру Полтавського національного педагогічного факультету імені В.Г.Короленка.

Навчальна робота: Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Зарубіжна література».

 Автор більше 20 наукових праць у міжнародних, фахових журналах і збірниках, у тому числі Copernicus.

Коло наукових інтересів: комунікативна лінгвістика, аналітика літературного твору, предметно-мовне інтегроване навчання CLIL(Content and Language Integrated Learning), сучасна література англомовних країн, наратологія.

 

 

   
untitled-443

З метою популяризації загальноосвітніх дисциплін та обміну педагогічним досвідом викладачами періодично проводяться тижні циклової комісії, що поєднують різноманітні форми роботи: тренінги, форуми, дебати, дискусії,  бесіди, відкриті лекції, круглі столи, майстер-класи, тематичні виставки тощо.

Викладачі циклової комісії займаються дослідницькою діяльністю, беруть участь у науково-практичних конференціях, є авторами наукових праць, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, в результаті якої було підготовлено та опубліковано більш ніж 100 робіт у всеукраїнських та міжнародних збірниках.

Завдяки наполегливій праці та високому професіоналізму викладачів циклової комісії студенти коледжу щороку стають лауреатами і переможцями обласних та всеукраїнських проектів, конкурсів та олімпіад.

Колектив циклової комісії систематично працює над підвищенням своєї кваліфікації: викладачі здобувають освіту за суміжними напрямами, є слухачами сертифікаційних програм і курсів, учасниками методичних об’єднань.

 

 

Значну увагу викладачі циклової комісії приділяють виховній роботі, є кураторами студентських груп, регулярно організовують екскурсії для студентів коледжу, зустрічі  з митцями, перегляди кінофільмів, дбають про всебічний розвиток майбутніх правників тощо.

 

 

 
Top