Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

 

Єдиний шлях, який веде до знання,  —  це діяльність

Бернард Шоу

Основне завдання, над яким працює комісія, – це формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.

Основні напрямки роботи комісії:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього потенціалу;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 

Найефективніший шлях втілення педагогічної ідеї в практику – організація роботи над науково-методичною проблемою. Тому викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін працюють над проблемою «Модернізація навчально-виховного процесу, науково-методичного забезпечення лекційних, практичних, семінарських, індивідуальних занять та самостійної роботи студентів».

Дисципліни загальноосвітнього циклу:

 • українська мова;
 • українська мова (за професійним спрямуванням);
 • українська література;
 • світова література;
 • іноземна мова;
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • історія України;
 • всесвітня історія;
 • географія;
 • математика;
 • фізика;
 • астрономія;
 • хімія;
 • біологія;
 • основи екології;
 • «Захист Вітчизни»;
 • «Медико-санітарна допомога»;
 • фізична культура.

Викладання дисциплін загальноосвітнього циклу забезпечують 11 викладачів. Серед них 1 кандидат наук, 1 викладач-методист, 5 спеціалістів вищої кваліфікаційної  категорії.

До складу комісії входять:

 • Корнет Світлана Олександрівна, викладач української мови, світової літератури, української літератури, української мови (за професійним спрямуванням), викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;
 • Константінова Наталія Олегівна, викладач іноземної мови та іноземної мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст;
 • Корнет Анжела Валентинівна, викладач української мови та української літератури, української мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст, аспірант кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;
 • Крайсвітня Юлія Володимирівна, викладач історії держави і права України, історії держави і права зарубіжних країн, історії України, всесвітньої історії, кандидат історичних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 • Мазур Марина Зиновіївна, іноземної мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 • Олійник Тетяна Михайлівна, викладач математики, фізики і астрономії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 • Прокопчук Юрій Петрович, викладач фізичної культури та фізичного виховання, спеціаліст;
 • Громов Сергій Вікторович, викладач дисципліни «Медико-санітарна допомога», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 • Рудь Ольга Валеріївна, викладач біології, хімії, БЖД, спеціаліст І категорії;
 • Вербовий Андрій Олексійович, викладач
 • М’якота Олександр Григорович, викладач фізичної культури та фізичного виховання, спеціаліст.

Очолює циклову комісію загальноосвітніх дисциплін викладач-методист Корнет Світлана Олександрівна.

З метою популяризації загальноосвітніх дисциплін та обміну педагогічним досвідом викладачами періодично проводяться тижні циклової комісії, що поєднують різноманітні форми роботи: тренінги, форуми, дебати, дискусії,  бесіди, відкриті лекції, круглі столи, майстер-класи, тематичні виставки тощо.

Викладачі циклової комісії займаються дослідницькою діяльністю, беруть участь у науково-практичних конференціях, є авторами наукових праць, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, в результаті якої було підготовлено та опубліковано більш ніж 100 робіт у всеукраїнських та міжнародних збірниках. Завдяки наполегливій праці та високому професіоналізму викладачів циклової комісії студенти коледжу щороку стають лауреатами і переможцями обласних та всеукраїнських проектів, конкурсів та олімпіад.

Колектив циклової комісії систематично працює над підвищенням своєї кваліфікації: викладачі здобувають освіту за суміжними напрямами, є слухачами сертифікаційних програм і курсів, учасниками методичних об’єднань.

Значну увагу викладачі циклової комісії приділяють виховній роботі, є кураторами студентських груп, регулярно організовують екскурсії для студентів Полтавського юридичного коледжу, зустрічі  з митцями, перегляди кінофільмів, дбають про всебічний розвиток майбутніх правників тощо.

 

 

 

 

 
Top