Студентське самоврядування

Полтавський юридичний коледж – це новостворений підрозділ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації, що вперше здійснив набір студентів у 2014 році.

За час його існування у коледжі сформувався орган студентського самоврядування Студентська Рада, який активно працює та залучає до співпраці активних та ініціативних студентів.

Студентське самоврядування — це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління ВНЗ, яка визначається ними і здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами.

Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Основними завданнями органів студентського самоврядування Полтавського юридичного коледжу є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями та ін.

Структура студентського самоврядування Полтавського юридичного коледжу включає в себе студентську раду, до якої входять голови 5 секторів, голова Старостату, голова редколегії та представник у Студраді міста, які своєю плідною працею забезпечують гідне функціонування студентського колективу.

Склад:

 • голова студентської ради коледжу – Юхимович Вікторія Олександрівна, студентка групи ПК-23;
 • заступник голови студентського самоврядування – Леляк Ярослав, студент групи ПК-23-А;
 • секретар студради – Христофоров Ігор, студент групи ПК-14 .

Studentske-samovryaduvannya_stydrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентське самоврядування коледжу здійснюється за 8 напрямами роботи  і складається, як зазначено вище, з 5 секторів, Старостату та редколегії, до яких входять представники всіх академічних груп. Їх очолюють:

 • голова Старостату – Марченко Євгенія, студентка групи ПК-21-А;
 • голова сектору з культмасової роботи – Бабак Дарина, студентка групи ПК-21-А;
 • голова сектору з волонтерської роботи – Рябуха Анна, студентка групи ПК-11-А;
 • голова сектору з правоосвітньої роботи – Александрова Єлизавета, студентка групи ПК-11-А;
 • голова інформаційного сектору – Чайка Вікторія, студентка групи ПК-21-А;
 • голова редколегії – Пампура Юлія, студентка групи ПК-21-А;
 • голова сектору з спортивної роботи – Михайліченко Олександр, студент групи ПК-21-А;
 • Голова казначейського сектору – Дігтяр Марина, студентка групи ПК-21-А;
 • представник у Студентській Раді міста – Корінна Анастасія, студентка групи ПК-22-А.

Участь у студентському самоврядуванні дає змогу виявити потенційних лідерів, виробити в них навички управлінської та організаторської роботи, сформувати майбутнього фахівця.

Студентське самоврядування Полтавського юридичного коледжу чекає на нових бажаючих долучитися до спільної роботи!

Старостат Полтавського юридичного коледжу

У Полтавському юридичному коледжі активно функціонує Старостат, який очолює Марченко Євгенія. До його складу входять старости груп:

 • Старченко Анна,
 • Дикань Дарина,
 • Єнгаличева Владислава,
 • Суржа Анна,
 • Антоненко Артем,
 • Малярець Оксана,
 • Ковтун Світлана.

Збори Старостату проводяться один раз на два тижні. На них перевіряються журнали, аналізується успішність студентів, ведеться регулярна виховна робота зі студентами, складається план на наступні збори.

Основне завдання Старостату – ефективна робота з покращення успішності і поведінки студентів. Зокрема, за ініціативи Старостату здійснюється перевірка відвідування студентами занять у передвихідні дні, систематизуються дані щодо успішності та поведінки. На засіданнях Старостату заслуховуються студенти, які мають проблеми із навчанням і поведінкою.

Studentske-samovryaduvannya_starostat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Волонтерський сектор

У листопаді 2015 року у Полтавському юридичному коледжі Студрадою було створено волонтерський сектор. Система волонтерства є важливою ланкою в діяльності  нашого навчального закладу. Завдання нашого:

 • надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;
 • здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги;
 • надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам;
 • надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції;

Учасники цього сектору співпрацюють з  благодійною організацією «Світло надії», відвідують  реабілітаційний центр дитини і дитячий протитуберкульозний диспансер, проводять благодійні ярмарки до свята 8 Березня та Нового Року.

У гуртожитку волонтери і всі небайдужі займаються прикладним мистецтвом, а саме виготовленням шоколадок-сувенірів, маківок, кошти від реалізації яких спрямовують на допомогу тим, хто цього потребує.

Члени волонтерського сектору проводять ярмарки, що стали традиційними: на День відкритих дверей, День матері, День миру.  

Волонтерську роботу у коледжі очолюють члени волонтерського загону:

 • Анна Рябуха (ПК-11-А);
 • Дар’я Пивовар (ПК-23);
 • Людмила Гербей (ПК-21-А);
 • Богдана Данець (ПК-22-А);
 • Руслана Дряпаченко (ПК-23-А);
 • Ірина Басенюк (ПК-11-А);
 • Олена Писаренко (ПК-13-А);
 • Олена Лавренчук (ПК-14).

Studentske-samovryaduvannya_Volonterskiy-sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Інформаційний сектор

Рада студентського самоврядування має свій інформаційний центр.

Склад:

голова – Чайка Вікторія(студентка 2 курсу,група ПК-21-А);

члени інформаційного сектору:

 • Грігорян Артур (студент 1 курсу, група ПК-11-А),
 • Шестакова Каріна (студентка 2 курсу,група ПК-22-А),
 • Ковальчук Крістіна (студентка 2 курсу,група ПК-23),
 • Нос Олександра (студентка 1 курсу,група ПК-12-А),
 • Гарба Євгеній (студент 2 курсу,група ПК-23-А),
 • Горейко Даніела (студентка 1 курсу, група ПК-14-А),
 • Кругліковський Ростислав (студент 1 курсу,група ПК-13-А).

Для створення оперативного інформаційного простору активно використовується мережа  Інтернет. Також ведеться активна співпраця з іншими секторами Студради, обмін інформацією та досвідом. Команда інформаційного сектору складається з талановитих, креативних та активних студентів.

Studentske-samovryaduvannya_InformatsIyniy-sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Культмасовий сектор

Культмасовий сектор Студентської Ради  сприяє художньому та мистецькому розвитку студентів.

Голова культмасового сектору: Бабак Д.І (ПК-21-А);

Заступник голови культмасового сектору: Носульчак Є.В (ПК-23-А).

Члени сектору:

 • Вишня Д.А (ПК-11-А),
 • Колпак М.С (ПК-14-А),
 • Овакімян З.А (ПК-22-А),
 • Мартиненко К.І (ПК-12-А),
 • Ткаченко О.Р (ПК-23),
 • Писаренко Е.Р (ПК-13-А).

Основними функціями культмасового сектору є:

 • сприяння організації культурно-масових заходів коледжу;
 • залучення студентів до студентського мистецтва;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • надання інформації і сприяння в організації походів до театрів, музеїв, екскурсій, дискотек.

Studentske-samovryaduvannya_kult-masoviy-sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Підрозділ казначейства

У Полтавському юридичному коледжі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого створений підрозділ казначейства з метою ефективного управління коштами. Система казначейства є важливою ланкою в діяльності Студентської Ради нашого навчального закладу.

Завдання нашого підрозділу полягає у формуванні, розподілу та використанні фінансів Студради.

Основними функціями нашого підрозділу є:

 • вести облік руху коштів;
 • розподіляти бюджет за потребами;
 • виконувати операції з іншими коштами, що перебувають у розпорядженні Студради.

Нині у підрозділі працює 8 студентів, які входять до складу Студентської Ради.

Головою казначейського сектору є Дігтяр Марина  (студентка групи ПК-21-А), заступник голови Андрійчук Анастасія  (студентка групи ПК-14-А) та члени сектору:

 • Макаренко Наталія (ПК-11-А),
 • Есаулова Валерія (ПК-12-А),
 • Холод Інна (ПК-13-А),
 • Кучер Лучія (ПК-22-А),
 • Самарська Юлія (ПК-23),
 • Єнгалечива Владислава ( ПК-23-А).

За час роботи сектору було зібрано кошти, які  використані на волонтерські потреби. Студенти коледжу постійно беруть участь у благодійних акціях та передають кошти на допомогу дітям, які цього потребують. Увесь контроль за цими коштами ведеться підрозділом казначейства Студради коледжу.

Studentske-samovryaduvannya_kakznacheystvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Правоосвітній підрозділ

У Полтавському юридичному коледжі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого створений правоосвітній підрозділ з метою правоосвітньої та правовиховної роботи в навчальному закладі. Головна мета цього підрозділу – формування правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав та обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з поваги до законів та правил людського співжиття. Здобуття студентами правових знань і розуміння обов’язків розширює можливості їх самореалізації. Правові знання зміцнюють життєву позицію, розвивають свідомість студентів, удосконалюють поведінку студентів у соціальному оточенні, загострюють почуття непримиренності до негативних явищ.

Формування правової освіти та правових знань у студентів вирішує такі завдання:

 • озброєння студентів знаннями законів. Підвищення правової обізнаності та інформування;
 • формування в студентів правової свідомості для подолання помилкових поглядів та переконань;
 • формування в студентів поваги до держави та права;
 • вироблення в студентів навичок та вмінь правомірної поведінки;
 • формування в студентів нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності;
 • формування в студентів правових почуттів, які б регулювали їхню поведінку;
 • формування в студентів активної позиції у правовій сфері.

Обираючи форми і методи для формування правової освіти в студентів, важливо враховувати особисті чинники, що впливають на формування протиправної поведінки, та визначити причини, серед яких:

 • незадоволені потреби;
 • психофізіологічні порушення;
 • особливості емоційно – вольової сфери, характеру;
 • педагогічна занедбаність;
 • помилкові переконання;
 • несформованість комунікативних навичок;
 • адитивна поведінка, невпевненість у собі;
 • неадекватна самооцінка;
 • низький культурний рівень.

На даний момент підрозділ складається з 8 студентів, які входять до складу Студентської Ради: 

 • Горєв Микита (ПК-11-А),
 • Гордієнко Катерина (ПК-12-А),
 • Лукомінська Вікторія (ПК-13-А),
 • Давиденко Валерія (ПК-21-А),
 • Тесля Іван (ПК-22-А),
 • Ніколаєнко Маргарита (ПК-23),
 • Михайленко Карина (ПК-23-А).

Studentske-samovryaduvannya_pravoosvItnIy-pIdrozdIl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Представлення інтересів коледжу у Студраді міста Полтави

Полтавський юридичний коледж в 2015 році було включено до Студентської Ради міста Полтави. Інтереси нашого коледжу у Раді представляє Корінна Анастасія Володимирівна. До сектору Студентської Ради в місті Полтаві входять також інші студенти, зокрема:

 • Шмагун Олексій (група ПК-14),
 • Максимич Іванна (група ПК-12-А),
 • Скирда Крістіна (група ПК-21-А),
 • Наливка Вікторія (група ПК-13-А),
 • Дрижд Ярослава (група ПК-23),
 • Абрамова Софія (група ПК-11-А).

Робота сектору полягає в інформуванні студентів Полтавського юридичного коледжу про події, які відбуваються на рівні міста. Разом із Студентською Радою міста Полтави ми маємо на меті налагодити  тісний зв’язок зі студентами інших полтавських навчальних закладів та залучати студентів нашого коледжу до активного студентського життя.

     Studentske-samovryaduvannya_Studentska-Rada-v-mIstI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Редколегія

Нині студентська преса існує у більшості країн Європи. Вищі навчальні заклади потребують періодичних видань, і має бути це не лише інформаційний вісник або стіннівка чи привітання з перемогами. Зміст газети – це «очі й думки» кожного з студентів. Це коло інтересів, переживань, турбот і пошуків, це своєрідний літопис у друкованому слові.

Тож, не дивно, що багато вузів України мають власні газети, які виходять чималенькими тиражами і які читають і за межами їх стін. І в цьому плані наш коледж не виняток.

Впровадження проекту активної роботи редколегії в нашому навчальному закладі розпочалося ще в 2014 році.

Мета, яку ми перед собою ставили на початку створення проекту:

• підвищення ролі самоврядування в процесі управління коледжем;

• посилення демократії у відносинах з викладачами;

• сприяння реалізації особистісно орієнтованої моделі навчально-виховного процесу;

• формування вміння працювати у команді;

• вміло будувати стратегію газети.

У рамках даного проекту ми:

• створили прес-центр, до якого ввійшли юні кореспонденти, викладачі-консультанти та склали план його роботи, який включає проведення соціологічних опитувань і досліджень серед студентів, організацію і проведення творчих звітів, юних літераторів, диспути і дискусії, огляди стінгазет, літературні ігри, зустрічі з цікавими людьми;

• налагодили випуск газети «PLCN», стінних газет;

• сформували редакційну колегію із числа найбільш активних членів студентського самоврядування та студентів коледжу.

До них ввійшли:

• Роман Інна (студентка групи ПК-11-А),

• Пономаренко Надія (студентка групи ПК-11-А),

• Лагута Ірина (студентка групи ПК-23-А),

• Міщенко Яна ( студентка групи ПК-12-А),

• Шрамко Ярослав (студент групи ПК-22-А),

• Коробко Наталія (студентка групи ПК-23).

Голова редколегії — Пампура Юлія (студентка групи ПК-21-А).

Для ефективної роботи забезпечили взаємозамінність членів редакції. На першому засіданні виробили правила, графік роботи редколегії, при цьому враховувалися думки кожного її члена.

Ми розуміли, що для того, щоб видавати і поширювати газету насамперед потрібна відповідальна та сильна команда. Саме це покоління редакції (2014 – 2016 н.р.) не просто заснувало студентську газету, а створило умови для самореалізації особистості шляхом вільного висловлювання, передало досвід командної роботи студентам-першокурсникам.

Усе це сприяло тому, що нашу газету студенти почали сприймати як рідну. Адже успіх будь-якої газети залежить і від редактора, і від злагодженої співпраці всіх членів редколегії і, звичайно, від тісного зв’язку з читацькою аудиторією.  

Studentske-samovryaduvannya_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Спортивний сектор

Спортивний сектор є одним з найкращих підрозділів Студентської Ради коледжу. До нього входять найвідповідальніші студенти, які показують найвищий рівень фізичної та розумової підготовки. Усі члени спортивного сектору Студентської Ради коледжу – спортсмени, які неодноразово представляли наш навчальний заклад на обласному та всеукраїнському рівнях.

Наш спортивний сектор займається організацією і проведенням спортивно-оздоровчих заходів, створює студентські команди для участі у змаганнях, а також спонукає до здорового способу життя в студентському середовищі.

Основні напрямки діяльності нашого сектора:

• організація та проведення спортивно-масових заходів, а також заходів з організації групи підтримки;

• проведення заходів щодо формування у студентів настанов на здоровий спосіб життя;

• інформування студентів про проведені змаганнях;

• формування команд для участі в міських та міжвузівських змаганнях.

Студенти беруть учать у змагання з футболу, баскетболу та волейболу, а також борються за звання «Кращої команди коледжу». Розвиток спорту є одним із пріоритетних завдань коледжу. Саме тому студент повинен бути не тільки професійно підготовленим юристом-фахівцем, але і всебічно розвиненою особистістю, і спортивний сектор відіграє в цьому значну роль.

Studentske-samovryaduvannya_sportivniy-sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Top