Сектор з правоосвітньої роботи

 

 

У Полтавському фаховому коледжі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого створений правоосвітній сектор студентського самоврядування з метою правоосвітньої та правовиховної роботи в навчальному закладі. Головна мета цього сектору – формування правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав та обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з поваги до законів та правил людського співжиття. Здобуття студентами правових знань і розуміння обов’язків розширює можливості їх самореалізації.

Правові знання зміцнюють життєву позицію, розвивають свідомість студентів, удосконалюють поведінку студентів у соціальному оточенні, загострюють почуття непримиренності до негативних явищ. Формування правової освіти та правових знань у студентів вирішує такі завдання: озброєння знаннями законів.

Підвищення правової обізнаності та інформування; формування правової свідомості для подолання помилкових поглядів та переконань; формування поваги до держави та права; вироблення навичок та вмінь правомірної поведінки; формування нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності; формування правових почуттів, які б регулювали їхню поведінку; формування активної позиції у правовій сфері.

 

 
Top