Сектор з правоосвітньої роботи

 

Сектор з правоосвітньої роботи

2017 рік

У Полтавському юридичному коледжі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого створений правоосвітній сектор студентського самоврядування з метою правоосвітньої та правовиховної роботи в навчальному закладі. Головна мета цього сектору – формування правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав та обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з поваги до законів та правил людського співжиття. Здобуття студентами правових знань і розуміння обов’язків розширює можливості їх самореалізації.

Правові знання зміцнюють життєву позицію, розвивають свідомість студентів, удосконалюють поведінку студентів у соціальному оточенні, загострюють почуття непримиренності до негативних явищ. Формування правової освіти та правових знань у студентів вирішує такі завдання: озброєння знаннями законів.

Підвищення правової обізнаності та інформування; формування правової свідомості для подолання помилкових поглядів та переконань; формування поваги до держави та права; вироблення навичок та вмінь правомірної поведінки; формування нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності; формування правових почуттів, які б регулювали їхню поведінку; формування активної позиції у правовій сфері.

На даний момент підрозділ складається з 15 студентів, які входять до складу Студентської Ради, в том числі: Голова Христофоров Ігор (ПК-34) та його замісники Корінна Анастасія (ПК-42-А) та Колпак Марія (ПК-34).

Склад сектору:

 1. Городнича К.В. – голова сектору;
 2. Гордієнко К.І. (ПК-32-А);
 3. Скирда К.О. (ПК-41-А);
 4. Нечай А.А. (ПК-21-А);
 5. Лукомінська В.В. (ПК-33-А);
 6. Корінна А.В. (ПК-42-А);
 7. Гладка Ю.Ю. (ПК-21-А);
 8. Здоренко І.В. (Пк-21-А);
 9. Сидоренко Т.В. (ПК-13-А);
 10. Марченко А.Є. (ПК-11-А);
 11. Сабадирь В.О. (ПК-31-А);
 12. Колпак М.С. (ПК-34);
 13. Христофоров І.В. (Пк-34);
 14. Соловей І.М. (Пк-12-А);
 15. Лемак Д.С. (Пк-14);
 16. Іванова К.В. (Пк-22-А);
 17. Гребельна А.С. (Пк-23-А).
 
Top