Організація освітнього процесу у 2021 році

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ПОЛТАВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Завантажити

 

23  лютого  2021 р.                                               м. Полтава                                                  № 7

Про організацію

освітнього процесу

 

Керуючись постановою Кабінету  Міністрів України № 104 від 17 лютого 2021 року «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», наказом ректора Університету №116-С від 12.02.2021  «Про врахування карантинних вимог при організації навчального процесу», листом Міністерства освіти і науки України  № 1/9-93 від 22.02.2021  «Про виконання постанови КМУ від 17 лютого 2021 року № 104 у закладах вищої, фахової передвищої освіти», з метою належної організації освітнього процесу у Полтавському юридичному коледжі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, –

 

  1. Освітній процес для студентів денної форми навчання з 1 березня 2021 року здійснювати у «змішаному» форматі з урахуванням наступного:

1.1. Лекційні заняття проводити дистанційно у синхронному режимі відповідно до розкладу.

1.2.  У разі  необхідності проведення очної лекції, викладачам обов’язково враховувати кількість місць в аудиторіях. Наповненість аудиторій, у разі прийняття рішення про очну лекцію, має становити не більше 50 відсотків місць у кожній аудиторії.

1.3. Практичні, семінарські заняття проводити  очно в аудиторіях коледжу відповідно до розкладу.

1.4. Індивідуальні заняття та консультації проводити дистанційно.

  1. Освітній процес для студентів заочної форми навчання проводити очно відповідно до затвердженого графіка та розкладу занять, консультації- дистанційно.
  2. Викладачам коледжу забезпечити можливість виконання освітніх програм та навчальних планів студентам, які перебувають на самоізоляції, за допомогою дистанційних технологій, визначених Регламентом роботи відповідної циклової комісії у період дистанційного навчання.
  3. Кришталь Юлії, методисту коледжу, скоригувати розклади занять.
  4. Гріднєвій Ользі, медичній сестрі, посилити контроль за санітарно-гігієнічним станом у навчальному корпусі та гуртожитку.
  5. Грушевській Людмилі, коменданту коледжу, підготувати навчальний корпус до очного навчання студентів з урахуванням протиепідемічних заходів у закладах освіти, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року № 50.

Забезпечити працівників коледжу необхідними засобами індивідуального протиепідемічного захисту під час роботи (масками або респіраторами, дезінфікуючими засобами).

  1. Вихователям гуртожитку Черненку Сергію, Комаренку Євгенію здійснювати постійний контроль санітарного стану кімнат з відображенням зауважень у відповідному журналі. Залучати до перевірки санітарно-гігієнічного стану  помешкань студентський актив.
  2. Головам циклових комісій Крайсвітній Юлії, Шайхаєвій Олені до 1 березня 2021 року нагадати викладачам зміст розпорядження № 40 від 20.08.2020 року «Щодо організації протиепідемічних заходів».
  3. Внести зміни до п.12 розпорядження № 40 від 20.08.2020 року «Щодо організації протиепідемічних заходів», а саме площу 5 квадратних метрів змінити на 4 квадратних метри.
  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Дикань Аллу.

 

Директор коледжу                                                                                   Любов СТАРОСТІНА

 
Top