Викладачі циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін

Циклова комісія правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін була утворена у 2017 році внаслідок реорганізації циклової комісії правових та соціально-гуманітарних дисциплін.

Циклова комісія є структурним підрозділом Полтавського фахового коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Викладачі циклової комісії забезпечують викладання таких навчальних дисциплін: Аграрне право, Адміністративне судочинство, Виконавче провадження, Господарсько-правові документи, Державне будівництво і місцеве самоврядування, Екологічне право, Історія держави і права зарубіжних країн, Кримінальне право, Кримінальний процес, Організація роботи з кадрами, Право соціального захисту, Процесуальні документи в кримінальному судочинстві, Процесуальні документи в цивільному судочинстві, Теорія держави і права, Трудове право, Цивільне та сімейне право, Цивільний процес.

 

 

все сразу1 все сразу

Циклова комісія працює за такими напрямками:

  1. Впровадження новітніх освітніх технологій та інтерактивних методів навчання у навчальний процес, в тому числі використання мультимедійних засобів (презентації, відео та фото матеріали), проведення тематичних ігор;
  2. Відвідування разом із студентською молоддю судових і правоохоронних установ, а також залучення до відкритих лекцій та засідань гуртків з метою набуття студентами-юристами перших професійних навичок;
  3. Взаємовідвідування занять викладачами циклової комісії, з метою обміну досвідом;
  4. Підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
  5. Проведення профорієнтаційної роботи із залучення потенційних абітурієнтів у навчальних закладах області та сусідніх областей, а також залучення до такого виду роботи студентської молоді;
  6. Керівництво роботою гуртків правового спрямування в контексті наукової роботи студентства, що прагне до поглиблення знань зі спеціальності та споріднених дисциплін;
  7. Участь викладачів-кураторів в організації дозвілля студентства з метою пропагування здорового способу життя та отримання позитивних і яскравих вражень від навчання;
  8. Активізація самостійної роботи викладачів щодо підвищення власної кваліфікації та професійної майстерності;
  9. Вдосконалення навчально-методичної бази із використанням сучасної літератури та нормативно-правових актів.

Під керівництвом голови Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції Полтавської області Шеховцової О.І. проводиться правоосвітня робота в рамках якої викладачі циклової комісії та студенти беруть участь у різноманітних заходах, серед яких: Тиждень правових знань до Дня юриста, Всеукраїнська акція «16 днів проти насилля», «Всеукраїнський тиждень права», конкурс «Знавці права»,  Декада правових знань «Я маю право», Тижні правових знань до Всесвітнього дня прав споживачів,  Місячник сімейних цінностей. На цих заходах студенти мають можливість відвідувати лекції, круглі столи, семінари на правову тематику, проводити дебати, конкурси і брейн-ринги, приймати участь у засіданнях Координаційної ради молодих юристів, розробляти буклети на правову тематику,  відвідувати судові засідання.

         Щороку викладачами проводяться тижні циклової комісії, на яких вони діляться зі своїми колегами педагогічною майстерністю та проводять різноманітні тренінги, форуми, дебати, дискусії, лекції-екскурси, лекції-бесіди, круглі-столи, майстер класи, тематичні виставки тощо.

         У 2017 році викладачами циклової комісії на базі Полтавського юридичного коледжу було започатковано Першу правничу школу, в рамках якої студенти та учні шкіл могли відвідати панельні дискусії та краще познайомитися з юридичною професією.

 

Викладачами циклової комісії здійснюється керівництво і рецензування наукових праць студентів, в результаті якої було підготовлено та опубліковано більш ніж 100 робіт у збірниках науково-практичних конференцій, як в Україні так і закордоном.

Викладачі циклової комісії активно працюють над підвищенням своєї кваліфікації та долучаються до різноманітних правових та освітніх заходів.

         Викладачами циклової комісії регулярно проводяться екскурсії для студентів Полтавського юридичного коледжу до різних органів державної влади та місцевого самоврядування, таких як: Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Верховний Суд, Полтавський апеляційний суд, Полтавський окружний адміністративний суд, Управління Національної поліції в Полтавській області та інші.

Адреса: м. Полтава, проспект Першотравневий, 14, каб. 205

шайхаева
Олена Шайхаєва – Голова циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін, адвокат, викладач.
Девіз по життю: «Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе!» – Сократ. 
Коло наукових інтересів безпосередньо пов’язане з дисертаційним дослідженням на тему: «Судовий контроль за дотриманням прав та свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності». Цілеспрямована , ніколи не зупиняюсь на досягнутому , отримую задоволення від можливості спілкування з цікавими людьми та отримання нових знань, захоплююсь спортом, який емоційно перезавантажує та надихає до нових звершень.

 

Adjustments Любов Старостіна – директор Полтавського фахового коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, викладач Циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін. Забезпечує викладання дисциплін «Трудове право»

 

Adjustments(1) Алла Дикань – заступник директора з навчально – виховної роботи. Забезпечує викладання дисциплін   «Реєстрація актів цивільного стану»

 

кришталь Юлія Кришталь – методист Полтавського фахового коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 На цикловій комісії забезпечує викладання навчальної дисципліни – «Теорія держави і права».

Коло наукових інтересів: історія держави і права, теорія держави і права.

.

 

шеховцова Ольга Шеховцова –  викладач. Право завжди було частиною мого життя. З самого дитинства мене оточувало право, бо мій батько був суддею районного суду і мене завжди вражала його здатність надавати пояснення всьому на світі і знаходити відповіді на найскладніші життєві ситуації. Основою цього вміння було знання права. Ще тоді я зрозуміла, що без володіння знаннями з права я не уявляю свою особистість. Право – це наш захист, право – це здоровий глузд, право – це спосіб виходу із скрутних ситуацій. Це основа основ. Тому я тут вже 20 років свого життя. Іноді я намагаюсь уявити, що б я робила, якби обрала іншу професію. Але завжди своїх роздумах я приходжу до висновку: ким би я не стала і яким би шляхом не йшла, все одно мені треба було б хоч трохи права у моєму житті.

 

ромашко
Альона Ромашко – викладач Циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін.
Випускниця Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Продовжує навчання в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та готується до захисту кандидатської дисертації. 
Забезпечує викладання дисциплін «Адміністративне право» та «Адміністративне судочинство». 
Головний координатор Навчально-практичної лабораторії «Юридична клініка «Lex Qourum». 
Активна учасниця та організатор міжнародних конференцій, тренінгів та курсів.

 

худолій

Тетяна Худолій  – викладач циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін. Забезпечує викладання дисципліни цивільне та сімейне право України.

Має досвід роботи в органах судової влади.
Є аспіранткою кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, де працює над дисертацією на тему «Захист персональних даних в мережі Інтернет» (м. Харків).
Є постійною учасницею правових конференцій, тренінгів, круглих столів в Україні та за її межами. Коло інтересів не обмежується виключно юридичною наукою – вільний час приділяє спорту, вивченню іноземних мов та всебічному саморозвитку.

 

 

1602161396542837

Ілона Короленко У 2018 році закінчила Університет державної фіскальної служби України,  здобувши кваліфікацію бакалавра з права за спеціальністю «Правознавство».

У 2020 році закінчила Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, здобувши кваліфікацію магістра з права за освітнім напрямком «Кримінальна юстиція».

З лютого – вересня 2020 року  обіймала посаду інженера з договірної роботи у структурному підрозділі «Санаторій ім. М.Гоголя» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».

Автор наукових праць у сфері фінансового права («Митна безпека як складова частина фінансової безпеки держави», «Проблеми та пріоритетні напрямки вдосконалення системи страхування в Україні»). Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Господарсько-правові документи».

 

настя

Анастасія Покровська – викладач циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін.

У Полтавському юридичному коледжі викладає такі дисципліни як: «Цивільне та сімейне право», «Господарське право України».

Здобула кваліфікацію магістра на факультеті адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

З 2019 року є аспіранткою кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та в межах дисертаційної роботи досліджує «Самозахист в договірних відносинах».

Приймає участь у науково-практичних конференціях, тренінгах та курсах. 

 

49ED7FA9-610A-4CBA-8297-AB1DCD519D88

Анна Старченко – викладач циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін.

У 2018 році закінчила Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з відзнакою; у 2020 році – Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Здобуває другу вищу освіту в магістратурі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за освітньою програмою «Середня освіта (Українська мова та література. Англійська мова)».

З 2018 року по 2021 рік працювала в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

На цикловій комісії забезпечує викладання дисциплін: «Реєстрація актів цивільного стану», «Організація роботи з кадрами», «Конституційне право України». 

 
Top