Викладачі циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін

Циклова комісія правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін була утворена у 2017 році внаслідок реорганізації циклової комісії правових та соціально-гуманітарних дисциплін.

Циклова комісія є структурним підрозділом Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Голова циклової комісії – Полтава Катерина Олександрівна, кандидат юридичних наук, спеціаліст ІІ категорії.

На цикловій комісії працюють: спеціаліст Грущанський В.О.; кандидат юридичних наук, спеціаліст Дубович О.В.; спеціаліст Кочук Ю.І.; кандидат юридичних наук, спеціаліст вищої категорії Купченя Л.І.; спеціаліст Осадчий А.В.; кандидат юридичних наук, спеціаліст ІІ категорії Полтава К.О.;  викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Старостіна Л.Л.; спеціаліст ІІ категорії Шеховцова О.І.

Викладачі циклової комісії забезпечують викладання таких навчальних дисциплін: Аграрне право, Адміністративне судочинство, Виконавче провадження, Господарсько-правові документи, Державне будівництво і місцеве самоврядування, Екологічне право, Історія держави і права зарубіжних країн, Кримінальне право, Кримінальний процес, Організація роботи з кадрами, Право соціального захисту, Процесуальні документи в кримінальному судочинстві, Процесуальні документи в цивільному судочинстві, Теорія держави і права, Трудове право, Цивільне та сімейне право, Цивільний процес.

Циклова комісія працює за такими напрямками:

 1. Впровадження новітніх освітніх технологій та інтерактивних методів навчання у навчальний процес, в тому числі використання мультимедійних засобів (презентації, відео та фото матеріали), проведення тематичних ігор;
 2. Відвідування разом із студентською молоддю судових і правоохоронних установ, а також залучення до відкритих лекцій та засідань гуртків з метою набуття студентами-юристами перших професійних навичок;
 3. Взаємовідвідування занять викладачами циклової комісії, з метою обміну досвідом;
 4. Підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
 5. Проведення профорієнтаційної роботи із залучення потенційних абітурієнтів у навчальних закладах області та сусідніх областей, а також залучення до такого виду роботи студентської молоді;
 6. Керівництво роботою гуртків правового спрямування в контексті наукової роботи студентства, що прагне до поглиблення знань зі спеціальності та споріднених дисциплін;
 7. Участь викладачів-кураторів в організації дозвілля студентства з метою пропагування здорового способу життя та отримання позитивних і яскравих вражень від навчання;
 8. Активізація самостійної роботи викладачів щодо підвищення власної кваліфікації та професійної майстерності;
 9. Вдосконалення навчально-методичної бази із використанням сучасної літератури та нормативно-правових актів.

Під керівництвом голови Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції Полтавської області Шеховцової О.І. проводиться правоосвітня робота в рамках якої викладачі циклової комісії та студенти беруть участь у різноманітних заходах, серед яких: Тиждень правових знань до Дня юриста, Всеукраїнська акція «16 днів проти насилля», «Всеукраїнський тиждень права», конкурс «Знавці права»,  Декада правових знань «Я маю право», Тижні правових знань до Всесвітнього дня прав споживачів,  Місячник сімейних цінностей. На цих заходах студенти мають можливість відвідувати лекції, круглі столи, семінари на правову тематику, проводити дебати, конкурси і брейн-ринги, приймати участь у засіданнях Координаційної ради молодих юристів, розробляти буклети на правову тематику,  відвідувати судові засідання.

         Щороку викладачами проводяться тижні циклової комісії, на яких вони діляться зі своїми колегами педагогічною майстерністю та проводять різноманітні тренінги, форуми, дебати, дискусії, лекції-екскурси, лекції-бесіди, круглі-столи, майстер класи, тематичні виставки тощо.

         У 2017 році викладачами циклової комісії на базі Полтавського юридичного коледжу було започатковано Першу правничу школу, в рамках якої студенти та учні шкіл могли відвідати панельні дискусії та краще познайомитися з юридичною професією.

Викладачами циклової комісії здійснюється керівництво і рецензування наукових праць студентів, в результаті якої було підготовлено та опубліковано більш ніж 100 робіт у збірниках науково-практичних конференцій, як в Україні так і закордоном.

Викладачі циклової комісії активно працюють над підвищенням своєї кваліфікації та долучаються до різноманітних правових та освітніх заходів, серед яких:

 1. Тренінг «Застосування Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», 10 червня 2016 року, м. Полтава (Полтава К.О., Старостіна Л.Л.);
 2. Конференція адвокатів присвячену питанням кримінально-правових ризиків для адвокатів, захисту їх професійних прав, порядку обшуку офісу чи іншого володіння «Діяльність адвоката та захист професійних прав», 11 березня 2017 року, м. Полтава (Грущанський В.О.);
 3. Круглий стіл «Насильство в сім’ї як порушення прав людини», 7 грудня 2016 року, м. Полтава, (Дубович О.В.);
 4. Круглий стіл «Презумпція правоти поліцейського: захист громадян чи порушення їх прав та свобод?», 9 грудня 2016 року, м. Полтава (Полтава К.О.);
 5. Круглий стіл «Кримінальна відповідальність неповнолітніх та забезпечення їх прав в Україні» березня 2017 року, м. Полтава (Дубович О.В.);
 6. VІ Щорічний форум Асоціації адвокатів України з кримінального права і процесу, 16 грудня 2016 року, м. Київ (Дубович О.В., Полтава К.О.);
 7. Тренінг в рамках Школи з прав людини (Курс з Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод), за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Уповноваженого ВРУ з прав людини, 22-23 вересня 2017 року, м. Харків (Дубович О.В., Полтава К.О.);
 8. Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми сталого розвитку у глобалізованому світі», 3-6 жовтня 2017 року, м. Харків (Дубович О.В., Полтава К.О.).

         Викладачами циклової комісії регулярно проводяться екскурсії для студентів Полтавського юридичного коледжу до різних органів державної влади та місцевого самоврядування, таких як: Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Апеляційний суд Полтавської області, Полтавський окружний адміністративний суд, Управління Національної поліції в Полтавській області та інші.

Адреса: м. Полтава, проспект Першотравневий, 14, каб. 205

e-mail: ciklpravo@gmail.com

 

DSC_0380 — копияПолтава Катерина Олександрівна –кандидат юридичних наук, спеціаліст ІІ категорії, голова циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін.

У 2010 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, отримала диплом за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста, освітній рівень – магістр.

У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов’язані із тяжкими тілесним ушкодженням або із загибеллю людей в Україні», спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» (Науково-дослідний  інститут  вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України).

Полтава К.О. є автором монографії «Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов’язані із тяжкими тілесним ушкодженням або із загибеллю людей в Україні», має більше 20 наукових публікацій у наукових фахових виданнях та збірниках наукових конференцій.

Під керівництвом Полтава К.О. було підготовлено та опубліковано більше 50 наукових робіт студентів Полтавського юридичного коледжу, в тому числі і закордоном.

Полтава К.О. є членом ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», в рамках якої бере участь у заходах, що проводяться цією громадською організацією.

На цикловій комісії Полтава К.О. забезпечує викладання навчальних дисциплін «Теорія держави і права» та «Кримінальне право».

e-mail: poltava.kateryna@gmail.com

 

Фото Грущанський В.О. 2Грущанський Владислав Олегович – спеціаліст.

У 2011 році закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство, освітній рівень – магістр.

З 2016 року практикуючий адвокат, приймає участь у заходах з підвищення кваліфікації, що проводяться Радою адвокатів Полтавської області.

На цикловій комісії Грущанський В.О. забезпечує викладання навчальних дисциплін «Цивільний процес» та «Процесуальні документи в цивільному судочинстві».

e-mail: grucshansk.vladislav@gmail.com.

 

 

 

Дубович

Дубович Олеся Валеріївнакандидат юридичних наук, спеціаліст.

У 2011 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, за спеціальністю «Правознавство», здобула освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: «Кримінологічна характеристика злочинів що вчинені особами без визначеного місця проживання» (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, спеціальність – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. За темою дисертації було опубліковано монографію, має публікації у фахових виданнях.

Дубович О.В. займається підготовкою студентів до участі у різноманітних соціальних проектах, присвячених запобіганню насильства в сім’ї, про що було видано збірник тез доповідей на тему: «Насильство в сім’ї як порушення прав людини».

На цикловій комісії Дубович О.В. забезпечує викладання навчальних дисциплін «Кримінальне право», «Кримінальний процес» та «Процесуальні документи в кримінальному судочинстві».

e-mail: alesiy-d@ukr.net

 

????????????????????????????????????Клименко Ігор Володимирович – спеціаліст.

У 2009 році закінчив Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая‚ за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист, освітній рівень – спеціаліст.

У 2014 році закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Державна служба» та здобув кваліфікацію магістр з державної служби.

На цикловій комісії Клименко І.В. забезпечує викладання навчальної дисципліни «Трудове право».

У Полтавському юридичному коледжі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого працює за сумісництвом. За основним місцем роботи працює у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області на посаді заступника директора.

У 2013 році нагороджений Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради з врученням нагрудного знака.

У 2017 році за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, пов’язаних із реалізацією державної правової політики нагороджений Подякою Міністерства юстиції України.

e-mail: igor-altair@ukr.net

 

photoeditorsdk-exportКочук Юлія Іванівна – спеціаліст, методист Полтавського юридичного коледжу.

У 2011 році закінчила історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю правознавство, освітній рівень – спеціаліст.

У 2017 році вступила до аспірантури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю 032 – Історія України.  Працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою: «Взаємодія правоохоронних і партійно-державних органів у боротьбі з асоціальними елементами (на прикладі Полтавської області 1943-1953 рр.)».

На цикловій комісії забезпечує викладання навчальних дисциплін – Історія держави і права зарубіжних країн, Цивільне та сімейне право.

e-mail: yuliako4yk@gmail.com

 

Kupchenia2Купченя Лідія Іванівна – кандидат юридичних наук, спеціаліст вищої категорії.

У 2007 році закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. 26 червня 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові питання виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції у контексті вимог СОТ», за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право.

Автор монографії «Правове забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації в Україні у контексті вимог СОТ» та понад 30 наукових праць. В останній час працює над проблематикою правового забезпечення органічного сільськогосподарського виробництва у контексті членства України у міжнародних спільнотах.

На цикловій комісії Купченя Л.І. забезпечує викладання навчальних дисциплін «Цивільне та сімейне право» та «Аграрне право», «Екологічне право».

e-mail: lawyer@ltava.org

 

Шеховцова Ольга Ігорівна – спеціаліст ІІ категорії.

У 2005 році закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю викладач англійської мови та зарубіжної літератури, освітній рівень – спеціаліст.

У 2006 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство, освітній рівень – спеціаліст.

У 2015 році вступила до аспірантури у Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «», за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Шеховцова О.І. є головою Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області та керує Першою правничою школою на базі Полтавського юридичного коледжу. Проводить різноманітні правоосвітні заходи для студентів та учнів шкіл. Практикуючий адвокат.

На цикловій комісії Шеховцова О.І. забезпечує викладання навчальних дисциплін  «Державне будівництво і місцеве самоврядування» та «Виконавче провадження».

e-mail: shekhovtsova@i.ua

 

 

 
Top