Викладачі циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін

Циклова комісія правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін має чітко сформульовані цілі, які відповідають стратегії діяльності Полтавського фахового коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Основною форма роботи є розробка заходів, спрямованих на здійснення якісної підготовки фахівців і чітку організацію освітнього процесу. Позиції і рекомендації стейкголдерів, зокрема, роботодавців та академічної спільноти, визначають цілі та програмні результати навчання, які враховують тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, регіонального та галузевого контексту, готовність роботодавців до подальшої участі в удосконаленні діяльності циклової комісії.

Викладачі постійно працюють над упровадженням новітніх освітніх технологій та інтерактивних методів навчання в освітній процес, у тому числі використання мультимедійних засобів (презентацій, відео та фото матеріалів), проведення тематичних ігор, регулярно організовують екскурсії студентської молоді до судових і правоохоронних установ, а також сприяють залученню до відкритих лекцій та засідань гуртків з метою набуття студентами-юристами перших професійних навичок.

 

 

все сразу1 все сразу

Циклова комісія забезпечує діяльність навчально-практичної лабораторії Полтавського фахового коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого “ЮРИДИЧНА КЛІНІКА-LEX QOURUM”, щорічно організовує проведення Полтавської правничої школи молодого юриста з метою популяризації й актуалізації знань юридичних професій та роботи у сфері юриспруденції. Також проводиться низка наукових заходів: форумів, науково-практичних семінарів, круглих столів, правоосвітніх лекцій, тренінгів, вербінарів та інших сучасних трендових подій. Разом з тим, цикловою комісією організовується проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку», що стало вже традиційною подією.

Викладачі циклової комісії постійно вдосконалюють власні кваліфікаційні показники та педагогічну майстерність як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні, здійснюють керівництво й рецензування наукових праць студентів, окрім того беруть активну участь в організації їх дозвілля з метою пропагування здорового способу життя та отримання позитивних і яскравих вражень від навчання.

Цикловою комісією правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін встановлено дружні та партнерські відносини з низкою судових та правоохоронних органів, що дає можливість на регулярній основі проводити пізнавальні, наповнені практичними навичками екскурсії для студентів Полтавського фахового коледжу, зокрема, такими як: Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Верховний Суд, Полтавський апеляційний суд, Полтавський окружний адміністративний суд, Головне управління Національної поліції в Полтавській області та інші.
 
Адреса: м. Полтава, проспект Першотравневий, 14, каб. 205, 206

 

Петренко

Петренко Юлія Володимирівна – голова Циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін.

Випускниця Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Має досвід практичної діяльності – працювала в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області. Адвокат.

16 вересня 2021 р. успішно захистила дисертацію у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та здобула ступінь доктора філософії в галузі знань «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародне право». Тема дисертаційного дослідження: «Міжнародне співробітництво держав-членів Європейського Союзу у сфері оборони».

Є автором більш як 40 наукових праць, серед яких статті у фахових наукових виданнях та закордонних виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of Science, Index Copernicus, в тому числі англійською мовою, тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. 

Забезпечує викладання дисциплін «Міжнародний захист прав людини», «Цивільний процес», «Процесуальні документи в цивільному судочинстві» та «Юридична деонтологія».

 

Adjustments Любов Старостіна – директор Полтавського фахового коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, викладач Циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін. Забезпечує викладання дисципліни«Трудове право»

 

Adjustments(1) Алла Дикань – заступник директора з навчально – виховної роботи. Забезпечує викладання дисциплін   «Виконавче впровадження» та «Реєстрація актів цивільного стану».

 

крайсвітня 

 

Крайсвітня Юлія Володимирівна  викладач Циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін, кандидат історичних наук, викладач вищої категорії.

Освіта: 

  • 1995 – 2000   історичний факультет Полтавського державного педагогічного   університету ім. В. Г. Короленка, спеціальність «Історія та економіка».
  • 2009 – 2012 аспірантура Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, факультет історичний, спеціальність «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».
  • 2013 – кандидатка історичних наук.
  • 2015 – 2016 Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, друга вища освіта за спеціальністю «Право».

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Історія України», «Історія держави і права», «Ораторське мистецво». 

 Автор наукових праць та методичних посібників.

Коло наукових інтересів: історіографія історії України,  історія України ХХ – ХХІ ст., методика викладання історичних дисциплін, комунікативні практики й технології

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради

 

кришталь

Юлія Кришталь – завідувач навчально-методичним кабінетом Полтавського фахового коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Коло наукових інтересів: історія держави і права, теорія держави і права.

На цикловій комісії забезпечує викладання навчальної дисципліни – «Теорія держави і права».

 

худолій

Тетяна Худолій  – викладач циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін. 

Має досвід роботи в органах судової влади.

Є аспіранткою кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, де працює над дисертацією на тему «Захист персональних даних в мережі Інтернет» (м. Харків).

Є постійною учасницею правових конференцій, тренінгів, круглих столів в Україні та за її межами. Коло інтересів не обмежується виключно юридичною наукою – вільний час приділяє спорту, вивченню іноземних мов та всебічному саморозвитку.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільне право», «Сімейне право», «Судові та правоохоронні органи України», «Право інтелектуальної власності».

 

 

1602161396542837

Ілона Короленко У 2018 році закінчила Університет державної фіскальної служби України,  здобувши кваліфікацію бакалавра з права за спеціальністю «Правознавство».

У 2020 році закінчила Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, здобувши кваліфікацію магістра з права за освітнім напрямком «Кримінальна юстиція».

З лютого – вересня 2020 року  обіймала посаду інженера з договірної роботи у структурному підрозділі «Санаторій ім. М.Гоголя» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».

Автор наукових праць у сфері фінансового права («Митна безпека як складова частина фінансової безпеки держави», «Проблеми та пріоритетні напрямки вдосконалення системи страхування в Україні»). Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальне право» та «Кримінальний процес».

 

настя

Анастасія Покровська – доктор філософії, викладач циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін.

Здобула кваліфікацію магістра на факультеті адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2019 році.

22 лютого 2024 року успішно захистила дисертацію на тему: «Самозахист у договірних відносинах» у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та здобула ступінь доктора філософії в галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право».

Є автором багатьох наукових праць, опублікованих як в наукових фахових виданнях України, так і за кордоном. Є. постійною учасницею науково-практичних конференцій, тренінгів та курсів. 

У коледжі забезпечує викладання навчальних дисциплін «Цивільне право» та «Господарське право».

 

Армине

Арміне Мелконян – викладач Циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін.

Випускниця Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Має досвід роботи у органах юстиції.

Забезпечує викладання дисциплін «Державне будівництво і місцеве самоврядування», «Адміністративне судочинство», «Адміністративне право» та «Аграрне право».

 

 

 

 
Top