Запрошуємо Вас взяти участь у VIІ Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбудеться 8 грудня 2022 року

VIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
 «ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
 Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Полтава 2022 рік
Шановні колеги!
 Запрошуємо Вас взяти участь у VIІ Міжнародній науково-практичній конференції,
яка відбудеться 8 грудня 2022 року в Полтавському фаховому коледжі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Приймаються роботи до такиих секцій:
Секція 1. Теорія держави і права, історія держави і права, конституційне право, міжнародне право, адвокатура, прокуратура, судоустрій, державне будівництво, місцеве самоврядування.
Секція 2. Цивільне право, цивільний процес, господарське право, господарський процес, адміністративне судочинство, виконавче провадження, трудове право, земельне право, аграрне право, екологічне право, фінансове право, митне право, медичне право.
Секція 3. Адміністративне право, кримінальне право, кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність, криміналістика, кримінологія.
Секція 4. Суспільствознавчі дисципліни.
Форма проведення конференції – змішана.
До участі запрошуються науковці, аспіранти, студенти, учні шкіл, а також практичні працівники з України та зарубіжних країн, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері права.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ:
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
 
ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
 
 
                                                                                                                              
Іванов Іван Іванович
студент II курсу
Полтавського фахового коледжу
НЮУ імені Ярослава Мудрого
Науковий керівник: Петренко П.П.
Актуальним питанням упродовж останніх років….
Список використаних джерел:
1. Васильєв С. В., Ніколенко Л. М. Доказування та докази у господарському процесі України: монографія. Харків: Еспада, 2004. 192 с. 
2. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник: у 2 т. / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2010. Т. 1. 456 с.
3. Данильян О. Г., Дьобань О. П. Досвід удосконалення органів державної влади в європейських країнах та можливості його використання в Україні. Проблеми розбудови державності та народовладдя в Україні: матеріали XXII Харків. політолог. Читань (м. Харків, 21 трав. 2009 р.). Харків. 2009. С. 47–49.
4. Гетьман А. П., Лозо В. І. Державно-правові проблеми подолання екологічної кризи в епоху глобалізації. Проблеми законності. Харків. 2013. Вип. 123. С. 65–77.
*- список літератури без автоматичної нумерації.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
(просимо УВАЖНО ознайомитись та дотримуватись усіх вимог до оформлення робіт):
Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш А4; вирівнювання  основного тексту по ширині, поля — 2 см;
Обсяг роботи не повинен перевищувати 4-ох сторінок (включно з літературою);
Тези доповідей виконуються українською або англійською мовами (на вибір автора);
Список використаних джерел додається обов’язково.
 
 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
+38(099)4757172 – Сергій Черненко
Участь у конференції безкоштовна!
 
Учасники отримають електронний збірник тез конференції.
Окрім того, є можливість додатково замовити друкований примірник.
 Просимо звернути увагу, що організаційний комітет не займається редагуванням тез!
 Тези доповідей, які не відповідають вимогам, не будуть прийняті до друку!
 
Для участі необхідно до 24 листопада 2022 року (включно) надіслати на електронну адресу poltavalawcollege@gmail.comОДНИМ ЛИСТОМ (у темі зазначити ваше Прізвище, ім’я, по батькові повністю):
  • заявку на участь, тези (назва електронного документу повинна мати назву за прізвищем автора);
  • електронну скан-копію рецензії наукового керівника.
 
Наша адреса:
Україна, м. Полтава, проспект Першотравневий, 14, телефон (0532) 56-01-42
 
 
 
Top